Istarska ciglana Cerovlje

qubik materijal  

                           BETONSKI BLOKOVI

 

                PREGRADNI BETONSKI BLOK 7( PBB-7) 

Dimenzije (mm): 490 x 70 x 190 
Težina (kg): 10 
Pakiranje (kom/paleta) : 168 
Utrošak (kom/m2): 10
HRN specifikacije EN 771-3

                           qubik pbb 7

                   PREGRADNI BETONSKI BLOK 10( PBB-10) 

Dimenzije (mm): 490 x 100 x 190 
Težina (kg): 12
Pakiranje (kom/paleta) : 120
Utrošak (kom/m2): 10
HRN specifikacije EN 771-3

                                  qubik pbb 10

             NORMALNI BETONSKI BLOK 20( NBB-20)  

Dimenzije (mm): 390 x 190 x 190 
Težina (kg): 16,0 
Pakiranje (kom/paleta) : 72 
Utrošak (kom/m2): 12,5
HRN specifikacije EN 771-3

                                  qubik nbb 20  

                 TERMO BETONSKI BLOK 25( TBB-25)

Dimenzije (mm): 390 x 240 x 190 
Težina (kg): 20 
Pakiranje (kom/paleta) : 48 
Utrošak (kom/m2): 12,5
HRN specifikacije EN 771-3

                               qubik tbb 25

               TERMO BETONSKI BLOK 30( TBB-30)

Dimenzije (mm): 390 x 290 x 190 
Težina (kg): 21
Pakiranje (kom/paleta) : 66 
Utrošak (kom/m2): 12,5
HRN specifikacije EN 771-3

                           qubik tbb 30

 

 

 

 

 

                                 BETONSKI KUTOVI

               BETONSKI KUT 25/19

Dimenzije (mm): 350 x 245 x 190 
Veličina otvora (mm): 185 x 185 
Težina (kg): 14,5 
Pakiranje (kom/paleta) : 56 
Utrošak: 5 kom/m'
HRN specifikacije EN 771-3

                           BETONSKI KUT 25 19   

                  BETONSKI KUT 30/19

Dimenzije (mm): 390 x 290 x 190 
Veličina otvora (mm): 230 x 230
Težina (kg): 17,5 
Pakiranje (kom/paleta) : 56
Utrošak: 5 kom/m'
HRN specifikacije EN 771-3

                            BETONSKI KUT 30 19    

                    BETONSKI KUT 25/23,8

Dimenzije (mm): 380 x 250 x 238 
Veličina otvora (mm): 190 x 190
Težina (kg): 20 
Pakiranje (kom/paleta) : 48 
Utrošak: 4 kom/m'
HRN specifikacije EN 771-3

                            BETONSKI KUT 25 23 8

 

                    BETONSKI KUT 30/23,8 

Dimenzije (mm): 420 x 290 x 238 
Veličina otvora (mm): 230 x 230
Težina (kg): 21
Pakiranje (kom/paleta) : 48
Utrošak: 4 kom/m'
HRN specifikacije EN 771-3

                            BETONSKI KUT 30 23 8   

                            NADVOJI 

                    BETONSKI POLUMONTAŽNI NADVOJI

 

(1,00m – 4,60m, po 20 cm)
Polumontažni nadvoj 20/20 
Težina (kg/m'): 50 
Dužina nadvoja L = L0 + 40 cm
Polumontažni nadvoj 25/20 
Težina (kg/m'): 52 
Dužina nadvoja L = L0 + 40 cm
Polumontažni nadvoj 30/20 
Težina (kg/m'): 55
Dužina nadvoja L = L0 + 40 cm
Nalijeganje na zidu po 20 cm na obje strane

 

                                   betonski polumontažni nadvoj

                     OPREČNI NADVOJ 12/6 CM

(1,00m – 2,00m, po 25 cm)
Težina (kg/m'): 15 
Dužina nadvoja L = L0 + 30 cm
Nalijeganje na zidu po 15 cm na obje strane.

                            OPREČNI NADVOJ 12 6 CM

                    FERT GREDICA

 

Osovinski razmak gredica : 50 cm
Dužina gredica : 2,00m – 6,60m
Nalijeganje na zidu : 15 cm
Težina gredica : 10 – 11 kg/m'
Utrošak : 2,00 m/m2

                            FERT GREDICA