Dracomerx

dracomerx logo 

Akwalastik 5.0

Visokofleksibilni polimercementni hidroizolacijski premaz

AKWALASTIK 5.0 je visoko fleksibilni, dvokomponentni hidroizolacijski premaz otporan na stajaću vodu, niske i visoke temperature, na kontinuirane cikluse odmrzavanja i smrzavanja te UV zračenje. Koristi se za hidrozolaciju kupaonica, balkona, terasa, parkirališta, bazena, cisterni, podruma, temelja te ostalih građevinskih konstrukcija i dilatacija te za zaštitu betonskih konstrukcija od negativnog djelovanja morske vode, agresivnih atmosferilija i soli te karbonizacije betona.

Upotreba

Hidroizolacija kupaonica

Hidroiizolacija balkona i terasa

Hidroizolacija betonskih objekata u zemlji, u uvjetima pozitivnog ili negativnog tlaka

Hidroizolacija rezervoara i bazena za plivanje

Zaštita betonskih konstrukcija od negativnog djelovanja morske vode, agresivnih atmosferilija i karbonizacije betona

 

Prednosti

 

Jednostavna i brza aplikacija

Mogućnost nanošenja na postojeće podloge

Optimalna prionjivost na različite vrste podloga

Na proizvod se direktno lijepe keramičke pločice

Premoštava pukotine na podlozi do 2 mm

Otporan na UV zračenje

Plastivo 180

Elastični polimercementni hidroizolacijski premaz

 

 PLASTIVO 180 je elastični hidroizolacijski premaz od modificiranih polimera, koji se sastoji od agregata, cementa i emulzije akrilnih polimera.

Upotreba

Hidroizolacija betonskih i zidanih konstrukcija izloženih vodi

Hidroizolacija kupaonicaHidroizolacija manjih balkona

Hidroizolacija vijenaca, cementnih oluka, žardinjera

Hidroizolacija rezervoara, manjih bazena za plivanje i kanala

Općenito hidroizolacije u graditeljstvu

 

Prednosti

Praktična i brza aplikacija četkom, gleterom ili valjkom

Potpuno vodonepropustanAplikacija čak i u uvjetima negativnog hidrostatskog tlaka do 1 atmosfere

Optimalna prionjivost na različite vrste podloga (beton, matunele, cigle, gipsane ploče, plastika, metal, keramika, polistiren, itd.)

Dobra elastičnost, premoštava normalne mikropukotine na podlozi

Elastičan do -5°C

Plastivo 200

Visokoelastični polimercementni hidroizolacijski premaz za aplikacije s pozitivnim hidrostatskim tlakom

Upotreba

Hidroizolacija betonskih konstrukcija izloženih pozitivnom hidrostatskom tlaku

Hidroizolacija bazena za plivanjeHidroizolacija kanala i fontana

Hidroizolacija podova i estrih-betona u dodiru s vodom

Hidroizolacija betonskih odvoda i žardinjera

Hidroizolacija kupaonica i tuš-kabina, čak i ako su od gipsanih pločaHidroizolacija manjih balkona

 

 

Prednosti

 

Praktična i brza aplikacija četkom ili valjkom

Vodonepropustan do tlaka od 2,5 atmŠtiti površine od učinaka smrzavanja

Optimalna prionjivost na različite vrste podloga (beton, cigle, gips, karton gips, plastika, metal, keramika, materijali za zidanje, itd.)

Optimalna elastičnost, premoštava normalne mikropukotine na podlozi (do 1,2 mm)

Na nanošenje proizvoda ne utječu niska temperatura (>= +5°C) ni povišena vlažnost

Ciklus aplikacije je završen unutar 24 sata

Elastičan do -5°C

Plastivo 250

Visokoelastični polimercementni hidroizolacijski premaz za aplikacije s negativnim hidrostatskim tlakom

 PLASTIVO 250 je visokoelastični hidroizolacijski premaz koji se sastoji od inertnog cementnog veziva i akrilnih polimera koji, nakon miješanja, omogućuju izvođenje kontinuirane i vodonepropusne hidroizolacije, naročito pogodne za aplikacije s negativnim hidrostatskim tlakom.

 

Upotreba

Hidroizolacija betonskih konstrukcija, cementnih blokova i zidova izloženih negativnom hidrostatskom tlaku

Hidroizolacija bazena

Hidroizolacija postrojenja za pročišćavanje voda i septičkih jama (iznutra)

 

 

Prednosti

 

Praktična i brza aplikacija četkom ili valjkom

Vodonepropustan do negativnog tlaka od 1,5 atm

Optimalna prionjivost na različite vrste cementnih podloga

Optimalna elastičnost, premoštava normalne mikropukotine na podlozi (do 1 mm)

Na nanošenje proizvoda ne utječu niska temperatura (>= +5°C) ni povišena vlažnost

Ciklus aplikacije je završen unutar 24 sata

Elastičan do -5°C

Akwagard ST

 

Univerzalna tekuća poliuretanska hidroizolacijska membrana

 

AKWAGARD ST je jednokomponentni tekući poliuretan koji se umrežava u dodiru s vlagom iz zraka. Stvara visoko elastičnu membranu s izvrsnim prianjanjem na različite podloge. Proizvod se temelji na čistoj elastomernoj hidrofobnoj poliuretanskoj smoli s dodanim specijalnim anorganskim punilima koji materijalu daju izvrsnu vremensku, UV, kemijsku, mehaničku i termalnu otpornost. Nanosi se četkom, valjkom ili airless tehnikom u dva sloja. Za izložene aplikacije se preporučuje u bijeloj ili svjetlo sivoj boji.

 

Upotreba

 

Hidroizolacija ravnih krovova

Hidroizolacija terasa i balkona

Hidroizolacija i zaštita tribina na stadionima

Hidroizolacija i zaštita laganih krovova od metala ili fibrocementa

Općenito hidroizolacije u građevinarstvu

 

 

Prednosti

 

Izvrsna prionjivost na gotovo svaku podlogu, sa ili bez specijalnih prajmera (dostupni za gotovo svaku podlogu)

Otpornost na hladnoću: ostaje elastičan i do -40°C

Izvrsna otpornost na vremenske uvjete i UV zrake: bijela boja reflektira većinu sunčeve energije i tako znatno smanjuje unutrašnju temperaturu u prostorijama objekta

Izvrsna toplinska otpornost: proizvod ne omekšava na visokim temperaturama (maksimalna temperatura rada je 80°C, a maksimalna šok temperatura 200°C)

Izvrsna mehanička svojstva, visoka čvrstoća na vlak i kidanje te otpornost na abraziju

Dobra kemijska otpornost

Paropropusnost: membrana diše tako da se vlaga ne kondenzira ispod premaza

Više od 30 godina pozitivnog iskustva po cijelom svijetu

 Akwagard T


Prozirna tekuća poliuretanska hidroizolacijska membrana

AKWAGARD T se temelji na elastomernoj čistoj alifatskoj poliuretanskoj smoli koja materijalu daje izvrsnu vremensku, UV, kemijsku, mehaničku i toplinsku otpornost. Visokog je sjaja. Nanosi se četkom, valjkom ili airless tehnikom. Umrežava se u dodiru s vlagom iz zraka pritom stvarajući čvrstu elastičnu prozirnu membranu s izvrsnim prianjanjem na različite podloge. Preporučuje se za izložene aplikacije.

 

 

Upotreba

 

Hidroizolacija i zaštita, samostalno ili kao završni sloj drugih materijala u Akwagard sustavu
Kao nevidljiva hidroizolacija balkona iznad kamena, mramora, drva
Općenito hidroizolacijski premaz za razne namjene


Prednosti

 

Izvrsna prionjivost na gotovo svaku podlogu (specijalni prajmeri su dostupni za gotovo svaku podlogu
Izvrsna otpornost na vremenske uvjete i UV zrake
Izvrsna kemijska otpornost
Izvrsna toplinska otpornost: proizvod se nikada ne smekšava (maksimalna temperatura rada je 80°C, a maksimalna šok temperatura 200°C)
Otpornost na hladnoću: ostaje elastičan do -40°C
Izvrsna mehanička svojstva, visoka čvrstoća na vlak i kidanje te otpornost na abraziju
Kada se materijal konačno umreži, potpuno je netoksičan i može se upotrijebiti i za impregnaciju spremnika pitke vode

Akwagard TOP E


Prozirni elastični tekući poliuretanski zaštitni premaz

AKWAGARD TOP E je elastična elastomerna čista alifatska poliuretanska smola koja ima izvrsnu vremensku, UV, kemijsku, mehaničku i toplinsku otpornost. Nanosi se četkom, valjkom ili airless tehnikom. Umrežava se u dodiru s vlagom iz zraka pritom stvarajući čvrsti elastični film koji ne žuti, s izvrsnim prianjanjem na različite podloge. Idealan je zaštitni premaz proizvoda AKWAGARD ST na prometnim površinama (pigmentiran dodatkom AKWAGARD ST ili PU paste) kao i završni zaštitni sloj na podovima.

 

 

Upotreba

 

Zaštita betona, kamena, mramora, čelika, drva (lakiranje) itd.
Prozirna hidroizolacija balkona iznad kamena, mramora, drva
Kao pod iznad betona ili sintetičkih premaza, za vanjske i unutrašnje aplikacije
Zaštitni završni premaz (pigmentiran ili ne) u sustavu Akwagard ST
Općenito zaštitni premaz za razne namjene


Prednosti

 

Jednostavna aplikacija: jednokomponentan
Stvara prozirnu membranu, ne žuti
Visoko otporan na hidrolizu
Brzo se umrežava
Odlična hidroizolacijska svojstva
Odlična kemijska otpornost
Odlična otpornost na abraziju
Ostaje elastičan čak i na vrlo niskim temperaturama
Kada se pigmentira daje stabilnu boju

 

Waterstop RX 101


Hidroekspanzivna, samobrtveća, traka za radne spojeve u armiranobetonskim konstrukcijama

WATERSTOP RX 101 je hidroekspanzivna traka od specijalno formuliranog spoja prirodnog natrij bentonita (vodonepropusne gline) i butil gume. U kontaktu s vodom koja ulazi u spoj WATERSTOP RX 101 će nabubriti unutra svog zatvorenog prostora i stvoriti čvrstu kompresijsku brtvu koja potpuno sprječava prodor vode. Jedinstvena karakteristika natrij bentonita omogućuje WATERSTOPu RX 101 samoinjektiranje, brtveći lokalna gnijezda i mikropukotine u betonu.

 

Upotreba

u vertikalnim i horizontalnim radnim prekidima kod betoniranja


Prednosti

bubri i do 15 puta više od svog volumena u suhom stanju čime spriječava prodor vode u beton
potpuno fleksibilan
aplikacija na svim temperaturama
WRC dozvola za upotrebu u aplikacijama s pitkom vodom
brza i jednostavna aplikacija
niski troškovi aplikacije

Voltex


Jednoslojna bentonitna membrana za hidroizolaciju podzemnih dijelova konstrukcija

VOLTEX je jednoslojna bentonitna membrana za izolaciju podzemnih dijelova konstrukcija u uvjetima hidrostatskog tlaka do visine vodnog stupca od 70,0 m ili u uvjetima bez hidrostatskog tlaka. Pritisnut između konstrukcije i elementa zaštite građevne jame (dijafragma, piloti...) ili nasutog i kompaktiranog tla, u kontaktu s vodom stvara vodo, paro i plinonepropusni gusti gel. Aktivna komponenta od granula bentonita, s udjelom montmorionita min. 90%, nalazi se između dva sloja geotekstila povezana gustim prošivanjem. Zajedno s trakom Waterstop RX 101, granulama bentonita u rinfuzi i bentonitnom Bentoseal pastom čini potpun sustav hidroizolacije.

 

Upotreba

Hidroizolacija i zaštita podzemnih dijelova konstrukcija izloženih djelovanju vode i u uvjetima hidrostatskog tlaka do visine vodnog stupca od 70,0 m


Prednosti

Brza i jednostavna ugradnja i u otežanim uvjetima rada
Minimalna priprema podloge
Zaštitni beton nije potreban, betoniranje konstruktivnih elemenata se izvodi direktno na VOLTEXu
Robusnost sustava osigurava direktno polaganje armature na VOLTEX
Mogućnost ugradnje tijekom čitave godine
Jednostavna obrada kritičnih detalja
Neškodljiv za okoliš

Dracoterm


Superlagani termobeton

DRACOTERM je superlagani graditeljski materijal kojeg čine granule proizvedene od izvornih granula ekspandiranog polistirena.

 

 

Upotreba

 

kao toplinska izolacija kosih krovova, ravnih krovova, terasa i balkona
kao beton za pad na krovovima
za zarobljavanje starih azbest-cementnih pokrova krovova
kao estrih – ispod podova od cementa i pijeska
kao međusloj u podovima u sustavu podnih grijanja
kao međusloj ispod industrijskih podova i asfalta
kao jednoslojni pod na koji se može postaviti keramika, kamen, parket, linoleum...


Prednosti

 

pojednostavnjuje slojeve, smanjuje nepotrebni teret i olakšava konstrukciju
ravni krovovi, terase i balkoni su manje osjetljivi na velike klimatske i temperaturne razlike
omogućava jednostavnu i brzu sanaciju ravnih krovova, terasa i balkona uz povećanje toplinske zaštite objekta
odlična mehanička čvrstoća
odlično prigušenje udarnog zvuka u podovima
izravno postavljanje podnih obloga na DRACOTERM (s DRACOTERM mini granulama)
izravno postavljanje hidroizolacije na DRACOTERM
nezapaljiv
potpuno neutralan i neškodljiv za okoliš
snižava troškove gradnje

Akwapore ST

Premaz protiv pojave kondenzacije, gljivica i plijesni

AKWAPORE ST je premaz bijele boje koji, zahvaljujući izolacijskim karakteristikama, održava površinu toplijom pa time eliminira hladne mostove. Razlika u temperaturi površine tretirane AKWAPORE ST-om je +5ºC u odnosu na uobičajene boje. Povećanje temperature sprečava kondenzaciju zraka na zidovima do relativne vlažnost zraka u prostoriji od 90%. Sprečavanjem stvaranja kondenzata eliminirana je pojava plijesni.

 

Upotreba

 

Zaštita od kondenzacije i pojave plijesni na armirano-betonskim zidovimaZaštita od kondenzacije i pojave plijesni na neizoliranim zidovimaZaštita od kondenzacije i pojave plijesni na stupovima

 

Prednosti

 

Jednostavan za nanošenjeFizička, a ne kemijska zaštitaProizvod je moguće obojati bojom na bazi vodeHigijensko poboljšanje uvjeta stanovanja

 ImperGuard


Impregnacijski premaz na bazi vode za zaštitu vertikalnih poroznih površina

IMPERGUARD je vodoodbojni materijal namjenjen zaštiti fasada građevina od vlage. Za razliku od tradicionalnih proizvoda koji stvaraju film, u mogućnosti je penetrirati u dubinu materijala koji se tretira i na taj način stvoriti hidrofobiziranu površinu bez promjene vanjskog izgleda (potpuno bezbojan) i paropropusnosti. IMPERGUARD se može nanositi sa vanjske i unutrašnje strane na sve porozne materijale poput prirodnog kamena, betona, terakote i morta.

 

 

Upotreba

 

Za vodoodbojnost svih poroznih građevnih materijala


Prednosti

 

Spriječava prodor tekućina na bazi vode
Spriječava propadanje zaštićene površine usljed ciklusa smrzavanja i odmrzavanja
Ograničava pojavu eflorescencije (cvjetanje kamena)
Ograničava pojavu plijesni
Otporan na UV zračenje i ne mijenja boju
Ne stvara film i paropropustan je (omogućava „disanje" površine)
Nevidljiv nakon sušenja
Omogućava lakše čišćenje tretiranih površina
Mogućnost aplikcije na vertikalne, unutrašnje i vanjske površine
Proizvod je na bazi vode, bez otapala, neškodljiv i netoksičan, 95% biorazgradiv
Jednostavno nanošenje
Trajnost duža od 10 godina

ProtectGuard

Impregnacijski premaz na bazi vode za zaštitu poroznih materijala od vode, ulja, prljavštine i mrlja

PROTECTGUARD je jedinstveni vodo i uljno odbojni proizvod za podove, zidove i krovove. Preporučuje se za unutarnje i vanjske površine bez ograničenja. PROTECTGUARD ne mijenja niti strukturu materijala niti boju. Naprotiv, izgled čiste i nove površine traje duže. Zagađenje (industrijska zagađenja, ispušni plinovi auta, kisele kiše itd.) napada građevne materijale zgrada čineći ih prljavima i dovodi do njihova propadanja.

 

PROTECTGUARD zbog svoje vodo i uljne odbojnosti s lakoćom spriječava ovaj problem. Preventivni tretman PROTECTGUARD-om će spriječiti prodor tinte i pigmenta boje grafita u porozne materijale. Pranje s miniwash-om srednje jačine je u osnovi dovoljno kako bi uklanjanje grafita bilo jednostavno, brzo i jeftino. Tretman PROTECTGUARD-om omogućava lakše skidanje žvakaćih guma sa tretiranih površina. Materijali tretirani PROTECTGUARD-om postaju samočisteći, gdje kiša uklanja većinu mrlja.

 

Upotreba

 

Zaštita građevina izvana (fasade zgrada, povijesni spomenici, pješačke zone, nogostupi, parkirališta, krovovi, terase, balkoni, prostor oko roštilja itd.)

Zaštita građevina iznutra (podovi, stepeništa, kuhinjske radne površine, spojevi oko pločica, prostor oko kamina itd.)

Na različite vrste materijala (prirodni kamen, terakota, arhitektonski beton, prefabricirani cementni kamen za popločavanje, asfalt, mineralni premazi i mortovi)

 

 

Prednosti

 

Spriječava prodor vode i ulja

Spriječava propadanje zaštićene površine usljed ciklusa smrzavanja i odmrzavanja

Ograničava pojavu eflorescencije (cvjetanja kamena)

Otporan na mrlje i prljavštinu; spriječava ljepljenje žvakače gume na tretiranim površinama i zaustavlja gomilanje prljavštine uslijed atmosferskog zagađenja; usporava rast mahovine i lišajeva

Otporan na UV zračenje i ne mijenja bojuNakon sušenja je bezbojan

Ne stvara film i paropropustan je (omogućava „disanje" površine)

Omogućava lakše čišćenje tretiranih površina

Mogućnost aplikcije na vertikalne, horizontalne, unutrašnje i vanjske površine

Proizvod je na bazi vode, bez otapala, neškodljiv i netoksičan, 95% biorazgradiv

Jednostavno nanošenje

Trajnost duža od 10 godina