Fragmat

www.fragmat.hr

  

Hidroizolacije
Bitumenski premazi, mase i ljepila

 

IBITOL
IBITOL hladni bitumenski osnovni premaz za izvedbu hidroizolacije

- u skladu sa vlastitoj proizvodnju specifikaciju

 BITEM
BITEM

masa za izradu hidroizolacije po vrućem postupku

- izolacija temelja
- ugradnja bitumenskih traka s podlivnom masom
- lijepljenje toplinsko izolacijskih ploča
- u skladu sa vlastitoj proizvodnju specifikaciju

 

 

Hidroizolacije
Sekundarni pokrovi
 PERGAMIN
PERGAMIN impregnirani krovni karton bez posipa

- u skladu s HRN EN 13859-1
- temp. područje od +4°C do +70°C
- rezane trake (širine 20, 25 ili 33 cm) su predmet posebne ponude

 

STREŠNA LJEPENKA
STREŠNA LEPENKA

bitumenizirana krovna ljepenka s posipom kremenog pijeska

- za izvedbu privremenih zaštita od vlage i hidroizolaciju po vrućem postupku
- u skladu s HRN EN 13859-1
- temp. područje od +4°C do +70°C

 

Hidroizolacije
Bitumenske trake protiv vlage iz tla
 IZOTEM V3, V4, HIDROTEM V 30, V 40
IZOTEM V3, V4

trake od oksidiranog bitumena za hidroizolaciju protiv vlage iz tla

- na obje strane zaštita s PE folijom 
- u skladu s HRN EN 13969
- temp. područje od 0°C do + 70°C

 

 IZOSELF V3
IZOSELF V3

Samoljepiva bitumenska traka za hidroizolaciju protiv vlage iz tla

- na gornjoj strani zaščitena sa PE folijom, a na donji  strani sa silikoniziranom folijom   
- u skladu s HRN EN 13969
- temp. područje od -20°C do + 80°C

 

Hidroizolacije
Bitumenske izolacije protiv podzemne vode pod tlakom
 IZOTEKT V4 plus
IZOTEKT V4 plus

plastomerna bitumenska traka za zavarivanje, za hidroizolaciju protiv vlage i vode iz tla

- bitumen je modificiran s ataktičkim polipropilenom (APP)
- na obje strane zaštita s PE folijom
- za izvedbu hidroiz. temelja, zahtjevne hidroiz. podzemnih dijelova građevine, izloženih vodi pod tlakom
- u skladu s HRN EN 13969
- temp. područje od - 10°C do +120°C

 

IZOELAST V4
IZOTEKT V4 plus

elastomerna bitumenska traka za zavarivanje, za hidroizolaciju protiv vlage i vode iz tla

- bitumen je modificiran s umjetnim kaučukom (SBS) 
- na obje strane zaštita s PE folijom
- za izvedbu hidroiz. temelja, zahtjevne hidroiz. podzemnih dijelova građevine, izloženih vodi pod tlakom
- u skladu s HRN EN 13969
- temp. područje od - 10°C do +90°C

 

 IZOTEKT T4 plus
IZOTEKT T4 plus

plastomerna bitumenska traka za zavarivanje, za hidroizolaciju protiv vlage i vode iz tla

- bitumen je modificiran s ataktičkim polipropilenom (APP)
- na obje strane zaštita s PE folijom, 
- za izvedbu hidroiz. temelja protiv vode pod tlakom; također za ravne krovove
- u skladu s HRN EN 13707 i HRN EN 13969
- temp. područje od - 10°C do +120°C

 

IZOTEKT P4 plus
IZOTEKT P4 plus

plastomerna bitumenska traka za zavarivanje, za hidroizolaciju protiv vlage i vode iz tla

- bitumen je modificiran s ataktičkim polipropilenom (APP)
- na obje strane zaštita s PE folijom 
- za izvedbu hidroizolacija temelja protiv vode pod tlakom; također za ravne krovove
- u skladu s HRN EN 13707 i HRN EN 13969 
- temp. područje od - 10°C do + 120°C

 

 IZOELAST T4
IZOTEKT P4 plus

elastomerna bitumenska traka za zavarivanje, za hidroizolaciju protiv vlage i vode iz tla

- bitumen je modificiran s umjetnim kaučukom (SBS)
- na obje strane zaštita s PE folijom, 
- za izvedbu hidroiz. temelja protiv vode pod tlakom; također za ravne krovove
- u skladu s HRN EN 13707 i HRN EN 13969
- temp. područje od - 10°C do +90°C

 

ZOELAST P4
IZOTEKT P4 plus

elastomerna bitumenska traka za zavarivanje, za hidroizolaciju protiv vlage i vode iz tla

- bitumen je modificiran s umjetnim kaučukom (SBS)
- na obje strane zaštita s PE folijom, 
- za izvedbu hidroiz. temelja protiv vode pod tlakom; također za ravne krovove
- u skladu s HRN EN 13707 i HRN EN 13969
- temp. područje od - 10°C do +90°C

 

Hidroizolacije
Plastomerne bitumenske trake za ravne krovove
 IZOTEKT T4 plus
IZOTEKT T4 plus

plastomerna bitumenska traka za zavarivanje, za ravne krovove

- bitumen je modificiran s ataktičkim polipropilenom (APP) 
- na obje strane zaštita s PE folijom, 
- za izvedbu dvoslojne hidroizolacije
- u skladu s HRN EN 13707 i HRN EN 13969
- temp. područje od - 10°C do +120°C

 

IZOTEKT P4 plus
IZOTEKT P4 plus

plastomerna bitumenska traka za zavarivanje, za ravne krovove

- bitumen je modificiran s ataktičkim polipropilenom (APP) 
- na obje strane zaštita s PE folijom 
- za izvedbu dvoslojne hidroizolacije
- u skladu s HRN EN 13707 i HRN EN 13969 
- temp. područje od - 10°C do +120°C

 

 

Hidroizolacije
Elastomerne bitumenske trake za ravne krovove
 IZOELAST T4 PLUS
IZOELAST T4

elastomerna bitumenska traka za zavarivanje, za ravne krovove

- bitumen je modificiran s umjetnim kaučukom (SBS) 
- na obje strane zaštita s PE folijom 
- za izvedbu dvoslojne hidroizolacije 
- u skladu s HRN EN 13707 i HRN EN 13969
- temp. područje od - 15°C do + 100°C

 

 IZOELAST P4 plus
IZOELAST P5 plus

elastomerna bitumenska traka za zavarivanje, za ravne krovove

- bitumen je modificiran s umjetnim kaučukom (SBS) 
- na obje strane zaštita s PE folijom
- za izvedbu dvoslojne hidroizolacije 
- u skladu s HRN EN 13707 i HRN EN 13969
- temp. područje od - 15°C do + 100°C

 

 IZOELAST T4
IZOELAST P5 plus

elastomerna bitumenska traka za zavarivanje, za ravne krovove

- bitumen je modificiran s umjetnim kaučukom (SBS) 
- na obje strane zaštita s PE folijom 
- za izvedbu dvoslojne hidroizolacije 
- u skladu s HRN EN 13707 i HRN EN 13969
- temp. područje od - 10°C do + 90°C

 

IZOELAST P4
IZOELAST P5 plus

elastomerna bitumenska traka za zavarivanje, za ravne krovove

- bitumen je modificiran s umjetnim kaučukom (SBS) 
- na obje strane zaštita s PE folijom 
- za izvedbu dvoslojne hidroizolacije 
- u skladu s HRN EN 13707 i HRN EN 13969
- temp. područje od - 10°C do + 90°C

 

Hidroizolacije
Elastomerne bitumenske završne trake za ravne krovove
 IZOELAST REFLEX T4
IZOELAST REFLEX T4

elastomerna bitumenska traka za zavarivanje, s posipom škriljevca**

- bitumen je modificiran s umjetnim kaučukom (SBS)
- na donjoj strani zaštita s PE folijom
- za izvedbu završnog sloja u sustavu dvoslojne hidroizolacije ravnog krova 
- u skladu s HRN EN 13 707
- temp. područje od - 15°C do + 100°C

IZOELAST REFLEX P4

elastomerna bitumenska traka za zavarivanje, s posipom škriljevca**

- bitumen je modificiran s umjetnim kaučukom (SBS), na donjoj strani zaštita s PE folijom, za izvedbu završnog sloja u sustavu dvoslojne hidroizolacije ravnog krova 
- u skladu s HRN EN 13707
- temp. područje od - 15°C do + 100°C

Hidroizolacije
Samoljepljive bitumenske trake za temelje i ravne krovove
 IZOSELF V3
IZOSELF V3

samoljepljiva traka za temelje

- bitumen je modificiran specialnim elastomernim dodacima (SBS)
- na gornoj strani zaštita od PE folije, a na donjoj strani sa silikoniziranom folijom
- u skladu s HRN EN 13 969
- temp. područje od - 20°C do + 80°C

IZOSELF P3

samoljepljiva traka za temelje i ravne strehe

- bitumen je modificiran specialnim elastomernim dodacima (SBS)
- na gornoj strani zaštita od PE folije, a na donjoj strani sa silikoniziranom folijom
- u skladu s HRN EN 13 969; HRN EN 13 707
- temp. područje od - 20°C do + 80°CHidroizolacije
Bitumenske trake za parne brane
 BITALBIT AL V4
BITALBIT AL + SV/4

bitumenska sendvić traka za izvedbu parne brane, tehnikom zavarivanja

- traka od oksidiranoga bitumena 
- na obje strane zaštita s PE folijom 
- za parnu branu u sustavima ravnih krovova, izolaciju protiv vlage iz tla i zaštitu podrumskih prostora od radona
- u skladu s HRN EN 13969 i HRN EN 13970
- temp. područje od 0°C do + 70°C

BITALBIT AL V3
BITALBIT AL + SV/4

bitumenska sendvić traka za izvedbu parne brane, tehnikom zavarivanja

- traka od plastomerno modificiranog bitumena (APP) 
- na obje strane zaštita s PE folijom 
- za parnu branu u sustavima ravnih krovova, izolaciju protiv vlage iz tla i zaštitu podrumskih prostora od radona
- u skladu s HRN EN 13969 i HRN EN 13970
- temp. područje od -5°C do + 100°C

IZOSELF AL PLUS
IZOSELF AL PLUS

bitumenska traka za izvedbu parne brane, tehnikom hladnog lijepljenja

- traka od bitumena modificiranog specialnim elastomernim dodacima (SBS) 
- na gornjoj strani kaširana tankom AL folijom, a na donji  strani sa silikoniziranom folijom   
- za parnu branu u sustavima ravnih krovova od profiliranog lima, izolaciju protiv vlage iz tla i zaštitu podrumskih prostora od radona
- u skladu sa internom specifikacijom  
- temp. područje od -30°C do + 80°C

 

 

Hidroizolacije
Bitumenske hidroizolacije mostova i cestovnih građevina
 IBITOL E-5
IBITOL E-5

hladni bitumenski osnovni premaz za cestovne građevine

- za pripremu podloge prije izvedbe horizont. ili vert. hidroizolacije
- u skladu s OTU/01

BITU M
BITU M

modificirana bitumenska smjesa za lijepljenje

- za sustav hidroizolacije horizontalnih površina cestovnih građevina po vrućem postupku
- u skladu s OTU/01

IZOTEKT P5 M
IZOTEKT P5 M

bitumenska traka za cestovne građevine

- modificirana s ataktičkim polipropilenom (APP), s visokom otpornošću na potisna opterećenja, za izvedbu hidroizolacija cestovnih građevina (mostovi, viadukti)
- u skladu s OTU 2001-KNJIGA IV i HRN EN 14695
- temp. područje od -5°C do + 130°C