Rockwool

 

AIRROCK HD

Kosi krovoviVanjski zidovi (fasade)Pregradni zidovi

OPIS PROIZVODA

Višenamjenske izolacijske ploče od kamene vune srednje gustoće. Posebno prilagođene za zvučnu i toplinsku izolaciju ventiliranih fasada, pregradnih zidova i stropova.

PRIMJENA PROIZVODA

ROCKWOOL Airrock HD preporučuje se za ugradnju u ventiliranim i „sendvič“ fasadama te za izolaciju stropova negrijanih prostora (podruma, garaža) prema grijanim prostorima. Također i za ispunu lakih montažnih pregradnih zidova s gipskartonskim pločama koji imaju povećane zahtjeve u pogledu požarne otpornosti i zvučne zaštite te kao ispuna između raznih čeličnih profiliranih elemenata. Primjenjuje se kao protupožarni, toplinski i zvučni izolator montažnih objekata s drvenom i metalnom konstrukcijom.

AIRROCK LD

Kosi krovoviVanjski zidovi (fasade)Pregradni zidovi

 

 OPIS PROIZVODA

Višenamjenske lagane izolacijske ploče od kamene vune. Ploče za izolaciju pregradnih zidova, spuštenih stropova, potkrovlja i u tzv. „sendvič“ zidovima s metalnom oblogom.

PRIMJENA PROIZVODA

ROCKWOOL Airrock LD preporučuje se za primjenu u lakim montažnim pregradnim zidovima od gipskartonskih ploča, izolaciji potkrovlja, spuštenim stropovima i oblozi zidova kod izolacije zidova s unutarnje strane. Primjenjuje se i kao protupožarni, toplinski i zvučni izolator kod objekata s montažnom drvenom i metalnom konstrukcijom (sendvič fasade s metalnom oblogom).

AIRROCK ND

Kosi krovoviVanjski zidovi (fasade)Pregradni zidoviStropovi

 OPIS PROIZVODA

OPIS PROIZVODAVišenamjenske izolacijske ploče od kamene vune srednje gustoće. Posebno prilagođene za zvučnu i toplinsku izolaciju ventiliranih fasada, pregradnih zidova i stropova.

PRIMJENA PROIZVODA

PRIMJENAROCKWOOL Airrock ND preporučuje se za izolaciju vanjskih zidova – ventilirane i „sendvič“ fasade, izolaciju stropova negrijanih prostora (podruma, garaža) prema grijanim prostorima. Također i za ispune lakih montažnih pregradnih zidova s gipskartonskim pločama te izolaciju potkrovlja. Primjenjuje se kao protupožarni, toplinski i zvučni izolator montažnih objekata s drvenom i metalnom konstrukcijom.

AIRROCK XD

Vanjski zidovi (fasade)Pregradni zidovi

 oPIS PROIZVODA

Višenamjenske izolacijske ploče od kamene vune velike tvrdoće, za akustične konstrukcije i sustave.

 PRIMJENA PROIZVODA

ROCKWOOL Airrock XD ploče preporučuju se za primjenu kao zvučno izolacijska ispuna pregradnih zidova i fasadnih konstrukcija posebnih zvučno izolacijskih specifikacija. Također se primjenjuju i kao jezgra u raznim sustavima zvučnih barijera, gdje se na zahtjev može isporučiti obložen pojačanim staklenim voalom. Posebno se preporučuje za izoliranje u područjima gdje izolacijski materijal mora ispunjavati određena mehanička svojstva, kao što su čvrstoća na raslojavanje i odrez.

CEILINGROCK

Stropovi

 OPIS PROIZVODA

 Izolacijske ploče od kamene vune obložene sa specijalnim bijelim staklenim voalom velike čvrstoće.

 PRIMJENA PROIZVODA

 ROCKWOOL Ceilingrock ploče upotrebljavaju se isključivo za izolaciju stropnih površina u zatvorenim prostorima kao što su garaže i podrumi. Ugradnja se izvodi mehaničkim pričvrsnicama (bez dodatnog lijepljenja) prema shemi u tehničkom listu. Dimenzijska stabilnost proizvoda na promjenu temperature osigurava da nakon precizne ugradnje nema toplinskih mostova. Stakleni voal bijele boje veće je čvrstoće od standardnih staklenih voala, te se po želji može i bojati bojama i disperzijama na bazi silikata. U slučaju bojanja površine ploča potrebno je izvesti dodatno pričvršćivanje ploča u dvije točke prema shemi u prilogu (dodatno pričvršćivanje označeno je crvenom bojom). Preporučujemo primjenu metalnih nosača i metalnih pričvrsnica koje prema potrebi možemo isporučiti.

DACHROCK

Ravni krovovi

 

OPIS PROIZVODA

Ploče od kamene vune iznimno velike nosivosti za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju ravnih krovova.

PRIMJENA PROIZVODA

ROCKWOOL Dachrock je jednoslojna ploča velike gustoće koja se preporučuje za izolaciju ravnih krovova gdje je potrebna velika tlačna čvrstoća bez ograničenja u smislu opterećenja krova. Zbog mogućnosti izrade u manjim debljinama, često se koristi na krovovima gdje je projektirana dvoslojna ugradnja ploča u kombinaciji s donjim slojem ploča manjih gustoća, kao i za sanaciju postojećih krovova kao tanki sloj dodatne toplinske izolacije. Primjenjuje se i na krovovima gdje se koriste bitumenske membrane s balastom umjesto mehaničkog pričvršćenja.

DUROCK

Kosi krovoviRavni krovovi

 OPIS PROIZVODA

Dvoslojne ploče od kamene vune za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju toplih i ventiliranih ravnih krovova. Gornji sloj veće gustoće posebno je označen natpisom „ROCKWOOL“ ili crtom kako bi se olakšalo pravilno polaganje te uvijek mora biti okrenut prema gore.

PRIMJENA PROIZVODA

ROCKWOOL Durock ploče preporučuju se za izvedbu ravnih prohodnih i neprohodnih krovova na betonskoj konstrukciji ili čeličnim visoko profiliranim limovima. Zbog dva sloja različite gustoće omogućuje se jednoslojno polaganje bez pojave toplinskih mostova. Elastična potpora mehaničkom pričvršćivanju predstavlja najveću prednost za primjenu s PVC ili TPO krovnim membranama.

FASROCK L

Vanjski zidovi (fasade)

 OPIS PROIZVODA

 

Lamela od kamene vune s okomito orijentiranim vlaknima u odnosu na površinu primjene. Namijenjena je ugradnji u tankoslojne fasadne sustave. Posebnosti lamela od kamene vune su znatno veća delaminacijska čvrstoća (zbog orijentacije vlakana) te mogućnost primjene bez dodatnog mehaničkog pričvršćivanja.

PRIMJENA PROIZVODA

 

ROCKWOOL Fasrock L lamele preporučuju se za ugradnju kod izvedbe tankoslojnih fasadnih sustava, izolaciju podgleda iznad vanjskog prostora kao i iznad negrijanih garaža. Zbog savitljivosti lamele se mogu ugraditi na zaobljenim površinama. Ugrađuju se lijepljenjem bez dodatnog mehaničkog pričvršćivanja na objektima do 20 m visine. Na višim objektima pričvršćuju se mehaničkim pričvrsnicama minimalnog promjera 140 mm.

FLOORROCK

Podovi

OPIS PROIZVODA

Izolacijske ploče velike tvrdoće, s odličnim karakteristikama u pogledu toplinske, zvučne i protupožarne zaštite.

PRIMJENA PROIZVODA

 ROCKWOOL Floorock ploče preporučuju se za toplinsku, zvučnu i protupožarnu zaštitu plivajućih podova kod stambenih i poslovnih prostora s većim korisnim opterećenjem do 4 kPa. Ugrađuju se ispod armirano cementnih estriha ili sličnih mokrih estriha ojačanih armaturom. Također i kod „suhih estriha“ od ploča iverice minimalne debljine 22 mm ili od gipskartonskih ploča (debljinu i broj ploča definira proizvođač istih).

 FRONTROCK MAX E

Vanjski zidovi (fasade)

 OPIS PROIZVODA

 Dvoslojne izolacijske ploče od kamene vune s za kontaktne tankoslojne i debeloslojne sustave. Gornji sloj velike tvrdoće posebno je označen natpisom “ROCKWOOL” ili crtom te uvijek mora biti okrenut prema van.

 PRIMJENA PROIZVODA

 ROCKWOOL Frontrock MAX E ploče dvoslojne gustoće preporučuju se za ugradnju na tankoslojnim i debeloslojnim fasadnim sustavima te za izolaciju podgleda iznad vanjskog prostora kao i iznad negrijanih garaža. Zbog veće otpornosti na udar fasadnog sustava s Frontrock MAX E pločama, preporučuje se i za fasade koje su više izložene mehaničkim oštećenjima (oko škola i školskih igrališta, …). Osim odlične toplinske izolacije, doprinosi i zvučno izolacijskoj moći zidova na koje se aplicira. Učvršćuje se lijepljenjem i mehaničkim pričvrsnicama, s 3 komada po ploči.

HARDROCK II

Kosi krovoviRavni krovovi

 

OPIS PROIZVODA

 

 

 

Dvoslojne ploče od kamene vune za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju toplih i ventiliranih ravnih krovova. Gornji sloj veće gustoće posebno je označen natpisom „ROCKWOOL“ ili crtom kako bi se olakšalo pravilno polaganje te uvijek mora biti okrenut prema gore.

PRIMJENA PROIZVODA

 

ROCKWOOL Hardrock II ploče preporučuju se za izvedbu ravnih prohodnih i neprohodnih krovova na betonskoj konstrukciji ili čeličnim visoko profiliranim limovima. Zbog dva sloja različite gustoće omogućuje se jednoslojno polaganje bez pojave toplinskih mostova. Zbog iznimno visoke mehaničke otpornosti primjenjuje se u sustavima s mehaničkim pričvršćenjem (PVC, TPO krovne folije) ili u sustavima s balastnim opterećenjem (krovne folije na bazi bitumena).

DUROCK

Kosi krovoviRavni krovovi

 

OPIS PROIZVODA

 

 

 

Dvoslojne ploče od kamene vune za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju toplih i ventiliranih ravnih krovova. Gornji sloj veće gustoće posebno je označen natpisom „ROCKWOOL“ ili crtom kako bi se olakšalo pravilno polaganje te uvijek mora biti okrenut prema gore.

 

PRIMJENA PROIZVODA

 

ROCKWOOL Durock ploče preporučuju se za izvedbu ravnih prohodnih i neprohodnih krovova na betonskoj konstrukciji ili čeličnim visoko profiliranim limovima. Zbog dva sloja različite gustoće omogućuje se jednoslojno polaganje bez pojave toplinskih mostova. Elastična potpora mehaničkom pričvršćivanju predstavlja najveću prednost za primjenu s PVC ili TPO krovnim membranama.

MONROCK MAX E

Kosi krovoviRavni krovovi

 

OPIS PROIZVODA

 

 

 

Dvoslojne ploče od kamene vune za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju toplih i ventiliranih ravnih krovova. Gornji sloj veće gustoće posebno je označen natpisom „ROCKWOOL“ ili crtom kako bi se olakšalo pravilno polaganje te uvijek mora biti okrenut prema gore.

 

PRIMJENA PROIZVODA

 

ROCKWOOL Monrock MAX E ploče preporučuju se za izvedbu ravnih neprohodnih krovova na betonskoj konstrukciji ili čeličnim visoko profiliranim limovima. Zbog dvoslojne gustoće omogućuje se jednoslojno polaganje bez pojave toplinskih mostova. Elastična potpora mehaničkom pričvršćenju predstavlja najveću prednost za primjenu s PVC ili TPO krovnim membranama.

MULTIROCK

Kosi krovoviVanjski zidovi (fasade)Pregradni zidoviStropovi

OPIS PROIZVODA

Višenamjenske lagane izolacijske ploče od kamene vune. Od nedavno u novom komprimiranom pakiranju. Svaki paket ima do 60% više m2.

PRIMJENA PROIZVODA

ROCKWOOL Multirock preporučuje se za primjenu u lakim montažnim pregradnim zidovima od gipskartonskih ploča, izolaciji potkrovlja, spuštenim stropovima i oblozi zidova kod izolacije zidova s unutrašnje strane.

ROOFROCK

 Ravni krovovi

OPIS PROIZVODA

 

Ploče od kamene vune velike nosivosti za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju ravnih krovova.

 

PRIMJENA PROIZVODA

 

ROCKWOOL Roofrock ploče preporučuju se za izolaciju ravnih krovova s višeslojnim polaganjem ploča od kamene vune sa standardnim kapacitetom opterećenja. Kod izolacije krovova s iznimno velikim opterećenjem koristi se kao donji sloj, na koji se postavlja sloj veće tvrdoće (Dachrock). Roofrock se koristi i za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju plivajućih podova kod stambenih i poslovnih prostora s velikim opterećenjem.

ROOFROCK OPTI

Ravni krovovi

OPIS PROIZVODA

Ploče od kamene vune velike nosivosti za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju ravnih krovova.

PRIMJENA PROIZVODA

ROCKWOOL Roofrock OPTI ploče preporučuju se izolaciju ravnih krovova s višeslojnim polaganjem ploča od kamene vune sa standardnim kapacitetom opterećenja. Kod izolacije krovova s iznimno velikim opterećenjem koristi se kao donji sloj, na koji se postavlja sloj veće tvrdoće (Dachrock). Roofrock OPTI koristi se i za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju plivajućih podova kod stambenih i poslovnih prostora s velikim opterećenjem.

STEPROCK

 Podovi

OPIS PROIZVODA

 

Izolacijske ploče velike tvrdoće, s odličnim karakteristikama u pogledu toplinske, zvučne i protupožarne zaštite.

 

PRIMJENA PROIZVODA

 

ROCKWOOL Steprock ploče preporučuju se za toplinsku, zvučnu i protupožarnu zaštitu plivajućih podova kod stambenih i poslovnih prostora. Ugrađuju se ispod armirano cementnih estriha ili sličnih mokrih estriha ojačanih armaturom. Maksimalno korisno opterećenje podova ne smije prelaziti 2 kPa.