Rofix žbuke

rofix logo

 

 

RÖFIX 510 Vapneno-cementna podložna žbuka


 

Podložna žbuka za unutarnje zidove ,stropove i fasade sa malim opterećenjem vlagom.

Za sve normalne podloge kao opeka, cigla, šuplja cigla, cementni kamen, vapnenac, kao i za hrapavi beton.

Ne koristiti u podnožju fasade.

Podložna žbuka za RÖFIX strukturne i plemenite žbuke, silikatne, silikonske ili žbuke na bazi umjetne smole.

Mineralni građ.materijal po prilogu A ekološkog priručnika mjera za poticanje stanogradnje

unutra, vani, Strop, Zid žlica Stroj za žbukanje Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije pasti ispod + 5°C. Detaljne sigurnosne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe treba pročitati sigurnosne listove.

 

RÖFIX 660 Cementno-vapnena gruba podložna žbuka

 

Grubozrnata temeljna žbuka za fasade i unutarnje zidove, za sve normalne podloge.

Za sve normalne podloge kao opeka, cigla, šuplja cigla, cementni kamen, vapnenac, kao i za hrapavi beton.

Podložna žbuka za RÖFIX strukturne i plemenite žbuke, silikatne, silikonske ili žbuke na bazi umjetne smole.

Ne koristiti u podnožju fasade.

Mineralni građ.materijal po prilogu A ekološkog priručnika mjera za poticanje stanogradnje

unutra, vani, Strop, Zid žlica Stroj za žbukanje Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije pasti ispod + 5°C. Detaljne sigurnosne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe treba pročitati sigurnosne listove.

 

RÖFIX 620 Cementna podložna žbuka, žbuka za podnožja

 

Temeljna žbuka za fasade i unutarnje zidove pri višoj opterećenosti vlagom, na svim normalnim podlogama i grubom betonu.

Kod povišenih zahtjeva za otpornost (npr.vanjska žbuka za podrumske zidove, itd.). Ne koristiti nezaštićeno u području zemlje. Nije pogodno za žbukanje laganog zida.

Mineralni građ.materijal po prilogu A ekološkog priručnika mjera za poticanje stanogradnje

Podložna žbuka za RÖFIX strukturne i plemenite žbuke, silikatne, silikonske ili žbuke na bazi umjetne smole.

unutra, vani, Strop, Zid žlica Stroj za žbukanje Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije pasti ispod + 5°C. Detaljne sigurnosne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe treba pročitati sigurnosne listove.

 

 

RÖFIX 866 Vapneno-cementna lagana podložna žbuka

 

Lagana podložna žbuka za fasade i unutarnje zidove na svim poroznim podlogama, kao porozne cigle, porobetona, lagane građevinske ploče i sl.

Posebno za lagani zid, porozni zid od kamena kao i poroznu opeku ,porobeton,drvenu vunu - lagane građevinske ploče, ploče od drvene strugotine, itd..

Podložna žbuka za RÖFIX strukturne i plemenite žbuke, silikatne, silikonske ili žbuke na bazi umjetne smole.

Prije nanošenja fine završne žbuke (granulacija < 2 mm) preporučuje se prethodni armaturni sloj sa RÖFIX Renostarom sa postavljenom mrežicom za armiranje RÖFIX P50.

unutra, vani, Strop, Zid žlica Stroj za žbukanje Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije pasti ispod + 5°C. Detaljne sigurnosne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe treba pročitati sigurnosne listove.

 

 

RÖFIX 190 Vapneno-gipsana unutarnja žbuka

Temeljna i filcana žbuka za unutrašnje zidove i stropove na svim normalnim podlogama.

Za sve normalne podloge kao opeka, cigla, šuplja cigla, cementni kamen, vapnenac, kao i za hrapavi beton.

Podložna žbuka za RÖFIX strukturne i plemenite žbuke, silikatne, silikonske ili žbuke na bazi umjetne smole.

Pogodan za ljepljenje pločica u stambenim prostorima. Kod velikih, poslovno korištenih vlažnih i mokrih prostora (velike kuhinje, tuševi, bazeni) potrebno je koristiti RÖFIX 620

unutra, Strop, Zid žlica Stroj za žbukanje Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije pasti ispod + 5°C. Detaljne sigurnosne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe treba pročitati sigurnosne listove.

 

RÖFIX 150 Gipsano - vapnena unutarnja žbuka

 

Temeljna i gletana žbuka za unutrašnje zidove i stropove na svim normalnim podlogama.

Za sve normalne podloge kao opeka, cigla, šuplja cigla, cementni kamen, vapnenac, kao i za hrapavi beton.

unutra, Strop, Zid žlica Stroj za žbukanje Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije pasti ispod + 5°C. Detaljne sigurnosne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe treba pročitati sigurnosne listove.

 

RÖFIX 840 Toplinsko-izolacijska žbuka

 

Toplinsko - izolacijska temeljna žbuka bez fuga na fasadama i unutarnjim zidovima.

Za sve normalne podloge kao opeka, cigla, šuplja cigla, cementni kamen, vapnenac, kao i za hrapavi beton.

Podžbuka za RÖFIX plemenite i strukturne žbuke, silikatne žbuke ili žbuke silikoske smole.

Mineralni građ.materijal po prilogu A ekološkog priručnika mjera za poticanje stanogradnje

Ne koristiti u podnožju fasade.

unutra, vani, Strop, Zid žlica Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije pasti ispod + 5°C. Detaljne sigurnosne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe treba pročitati sigurnosne listove.

 

 

RÖFIX 850 Toplinsko-izolacijska žbuka

 

Toplinsko - izolacijska temeljna žbuka bez fuga na fasadama i unutarnjim zidovima.

Za sve normalne podloge kao opeka, cigla, šuplja cigla, cementni kamen, vapnenac, kao i za hrapavi beton.

Ne koristiti u podnožju fasade.

unutra, Zid žlica Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije pasti ispod + 5°C. Detaljne sigurnosne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe treba pročitati sigurnosne listove.

RÖFIX 888 Toplinsko-izolacijska žbuka

 

Toplinsko - izolacijska temeljna žbuka bez fuga na fasadama i unutarnjim zidovima.

Za sve normalne podloge kao opeka, cigla, šuplja cigla, cementni kamen, vapnenac, kao i za hrapavi beton.

Ne koristiti u podnožju fasade.

Podžbuka za RÖFIX plemenite i strukturne žbuke, silikatne žbuke ili žbuke silikoske smole.

Mineralni građ.materijal po prilogu A ekološkog priručnika mjera za poticanje stanogradnje

unutra, vani, Strop, Zid žlica Stroj za žbukanje Za vrijeme obrade i sušenja temperatura okoline tj. podloge ne smije pasti ispod + 5°C. Detaljne sigurnosne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe treba pročitati sigurnosne listove. 

 

RÖFIX Malta Fina / Fina unutarnja žbuka

 

Gotova za upotrebu, mineralna, nehidrofobirana fina unutarnja zaribana žbuka za unutarnje prostorije na temeljnim žbukama.

Potrebno premazati odgovarajućim premazom

Ne preporučuje se na cementno građevinsko ljepilo (kao npr.Röfx 55 i sl.).

unutra, Strop, Zid Mješalica gleter Gleter (za zaribavanje) Detaljne sigurnosne upute možete potražiti na posebnim sigurnosnim listovima. Prije upotrebe treba pročitati sigurnosne listove.