MJEŠAČ BOJE

  • mješač boje prikladan za mješanje gustih viskoznih materijala

  • MJEŠAČ BOJE 80×400 SDS+ PRIHVAT
  • MJEŠAČ BOJE 100×600 SDS+ PRIHVAT
  • MJEŠAČ BOJE 120×600 SDS+ PRIHVAT