ALATI – KANTA ZA BOJU

  • izrađena od otpornog polipropilena
  • za otapala

  • KANTA ZA BOJU 12L