ALAT – NAPRAVA ZA VEZIVANJE ŽELJEZA

  • koristi se za vezivanje žice za betonsko željezo

  • NAPRAVA 265mm ZA VEZIV. ŽICE ZA BET. ŽELJEZO