TROSLOJNA ZAŠTITNA MASKA JEDNOKRATNA

Troslojna higijenska maska

Za jednokratnu upotrebu, plavo – bijela

• Jednokratna maska s gumicom i presvučenom nosnom žicom
• Nije pogodna za zaštitu od prašine (piljevina od drveta, prašina od brušenja, piljenja itd.)
• Maska za nos i usta koja ne udovoljava zahtjevima Uredbe o OZO za zaštitu dišnog sustava te ne spada u grupu medicinskih maski