REGULATOR PRITISKA

  • REGULATOR PRITISKA 30MBAR MOD.OC65 1kg/h

  • nominalna dobava 1,0 kg/h
  • izlazni tlak 29 mbar
  • ulazni priključak holender W21,8 x 14/1“ lijevi – OK 27
  • izlazni priključak O 8mm dužine 23,5 mm
  • ulazni tlak 0,3 – 7,5 bar
  • vrsta plina butan