ŠALOVANJE – KONUS ZA ŠALOVANJE

Konus za cijev za razmak – kombi potporanj

Distanz konus za samoizradu vodonepropusnih razmaknica. Skraćivanjem cijevi 22/26mm za 8cm od željene širine zida i stavljanjem konusa dobivamo različite željene vodonepropusne širine sa svojstvima cijevi za razmak – kombi potporanj.