AmphiSilan

Kapilarno hidrofobna, mineralno mat fasadna boja na bazi silikonske smole. Novovrsna kombinacija silikonske smole i veziva sa ugrađenim nanokvarcnim strukturama za čiste fasade.

Boja sa odlučujućim prednostima: organski umrežene nanokvarcne strukture tvore kompaktnu, mineralno tvrdu trodimenzionalnu kvarcnu mrežu protiv prljavštine i dulje održavaju čistoću fasada.
Specijalna kombinacija silikonske smole i veziva daje fasadne premaze koji odbijaju vodu i osiguravaju veliku propusnost vodene pare, na žbukama i mineralnim podlogama kao i za premaze kod renoviranja na premazima silikatnih boja i mat disperzivnih boja koji čvrsto vežu, na žbukama od umjetne smole i na neoštećenim sustavima za toplinsku izolaciju.
AmphiSilan NQG u sebi ujedinjuje prednosti dokazanih disperzivnih boja i klasičnih silikatnih boja. Ta svojstva već unaprijed određuju AmphiSilan NQG i za primjenu na objektima koji su zaštićeni spomenici kulture kao i na vapnom bogatim žbukama.Svojstva materijala
slabo naprezanje
nije termoplastična
ne stvara film
mikroporozna
stvaranje kapilarno aktivne suhe zone
propusnost CO2
otpornost na agresivne štetne tvari iz zraka
sadrži specijalne pigmente koji djeluju fotokatalitčki
reducira pod mehaničkim opterećenjem vidljive tragove na tamnim nijansama
Osnova materijala
Kombinacija emulzije silikonske smole i novovrsnih hibridnih veziva na anorgansko/organskoj bazi.Pakiranje/Veličina pakiranja
Standardna roba:;  12,5 l
ColorExpress:    1,25 l, 2,5 l, 7,5 l, 12,5 l
Nijanse;   Bijela

AmphiSilan NQG se nijansira sa AmphiSilan-Volltonfarben. Kod samostalnog nijansiranja potrebnu ukupnu količinu pomiješati kako bi se izbjegle razlike u nijansi.

Kod naručivanja 100 l i više u istoj nijansi jednom nadrudžbom na upit se isporučuje i tvornički nijansirana. AmphiSilan NQG se u ColorExpress sustavu može strojno nijansirati prema svim ton kartama na tržištu. Radi prepoznavanja mogućih grešaka u nijansi, prije obrade molimo provjeriti točnost nijanse. Na međusobno povezanim površinama koristiti samo nijanse iz iste izrade (šarže).

Blještave, intenzivne nijanse u nekim okolnostima mogu imati manju pokrivnu moć. Stoga se kod tih nijansi preporuča prethodni premaz sličnom pokrivnom, na bijeloj boji baziranom, pastelnom nijansom. Eventualno može biti potreban drugi pokrivni premaz.

Postojanost nijanse prema BFS uputi br. 26:  Klasa: A
Grupa: 1Stupanj sjaja
Mat, G3Skladištenje
Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Tehnički podaci
Karakteristike prema DIN EN 1062:

Maksimalna veličina čestica  < 100 µm, S1

Gustoća  ca. 1,5 g/cm³

Debljina suhog filma 100–200 µm, E3

Difuzivno ekvivalentna debljina zračnog sloja sdH2O (sd-vrijednost): < 0,14 m (visoka), V

1Stopa propusnosti vode  (w-vrijednost): ≤ 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (niska), W3
Uslijed nijansiranja su moguća odstupanja u tehničkim karakteristikama.

Dopunski proizvod
AmphiSilan-Tiefgrund TB
AmphiSilan-Putzfestiger
AmphiSilan-Grundierfarbe
AmphiSilan-Compact
AmphiSilan-Volltonfarben

Caparol