SAMOBORKA – SILIKONKOLOR S VLAKNIMA

SILIKONKOLOR S VLAKNIMA
mikroarmirana silikonska fasadna boja
Namjena i svojstva
sanacijska, strukturna, fasadna bojana s dodatkom vlakana za premoštenje vlasastih pukotina na grubim i finim fasadnim površinama; pogodna za restauratorske radove te za sanaciju i premošćivanje pukotina do 0,3 mm; odlično
prianja na podlogu; vodoodbojna i dobro pokrivna; postojana je prema utjecaju alkalija; suhi flm otporan na alge i plijesni

Potrošnja: 0,30 – 0,50 l/m² za dva naliča

 

Izgled
bijela ili obojena viskozna masa

Samoborka