ZAV. DEK. ŽBUKE – Weber akril

Weber Akril

Tankoslojni fasadni završni sloj na bazi umjetnih smola.
SVOJSTVA IPREDNOSTI
weber.pas akrilna žbuka je vodoodbojna, paropropustna, otporna protiv alkalija i dimnih plinova, periva te otporna na
smrzavanje.
Strukture žbuke: zaribana i vučena struktura.
BOJE I ZAVRŠNE NIJANSE
weber.pas Akril po želji može ići u svim tonovima weber ton karta

TEHNIČKI PODACI

  • Umjetna smola, marmorni pijesak, punila, visoko kvalitetni pigmenti, aditivi.
  • Gustoća: 1,8 kg/dm3
  • Koeficijent paropropustnosti: µ= cca. 90
  • SD vrijednost u fasadnom sustavu: 0,6
  • Koeficijent prijema vlage: w < 0,05 kg/m
WEBER