FAS. PRIBOR – Sokl profil s okapnicom

PVC profil za podnožje sa okapom i mrežicom

Plastični sokl profil za minimaliziranje toplinskih mostova. Izveden je sa okapom, zavarenom mrežicom i sistemom za ugradnju. Pruža osiguranje protiv nastanka pukotina na mjestu spoja. Profil se fiksira na podlogu i jednostavno se montira. U isporuci je, ovisno o količini, spojnik koji omogućava međusobno spajanje profila. Širina mrežice: ca. 12,5 cm. Koeficijent toplinske provodljivosti: ca. λ = 0,20 W/mK

BAUMIT