ARMATURNE MREŽE

ZAVARENE ARMATURNE MREŽE

Zavarene armaturne mreže imaju veoma široku primjenu u građevinarstvu: u visokogradnji (temelji, ploče, zidovi, stepeništa), u niskogradnji (putevi, mostovi, potporni zidovi, tuneli), hidrotehnici (brane, kanali, kolektori), za izradu raznih vrsta armirano-betonskih elemenata i dr.

 

Tip

Profili (mm)

Razmaci (mm)

Dimenzije (m)

kg/m2

kg/kom

R 131

5,0×4,2

150×250

6,00×2,20

1,50

19,80

R 131

5,0×4,6

150×250

6,00×2,20

1,63

21,50

R 139

4,2×4,2

100×250

6,00×2,20

1,55

20,50

R 166

4,6×4,2

100×250

6,00×2,20

1,76

23,30

R 166

4,6×4,6

100×250

6,00×2,20

1,85

24,50

R 188

6,0×4,2

150×250

6,00×2,20

1,96

26,00

R 188

6,0×4,6

150×250

6,00×2,20

2,08

27,50

R 196

5,0×4,2

150×250

6,00×2,20

2,00

26,50

R 226

6,0×4,2

125×250

6,00×2,20

2,27

30,00

R 257

7,0×5,0

150×250

6,00×2,20

2,72

35,80

R 283

6,0×4,6

100×250

6,00×2,20

2,77

36,60

R 283

6,0×5,0

100×250

6,00×2,20

2,88

38,00

R 335

8,0×5,0

150×250

6,00×2,20

3,33

44,00

R 335

8,0×6,0

150×250

6,00×2,20

3,63

48,00

R 385

7,0×5,0

100×250

6,00×2,20

3,68

48,60

R 424

9,0×6,0

150×250

6,00×2,20

4,34

57,30

R 503

8,0×5,0

100×200

6,00×2,20

4,77

63,00

R 503

8,0×5,0

100×250

6,00×2,20

4,58

60,50

R 503

8,0×6,0

100×250

6,00×2,20

4,89

64,60

R 524

10,0×6,0

150×250

6,00×2,15

5,15

68,00

R 636

9,0×6,0

100×250

6,00×2,15

5,95

78,50

R 785

10,0×6,0

100×250

6,00×2,15

7,35

97,00

R 785

10,0×6,0

100×200

6,00×2,20

7,39

97,50

Q mreže

Tip

Profili (mm)

Razmaci (mm)

Dimenzije (m)

kg/m2

kg/kom

Q 069

4,2×4,2

200×200

6,00×2,20

1,10

14,50

Q 131

5,0×5,0

150×150

6,00×2,20

2,12

28,00

Q 139

4,2×4,2

100×100

6,00×2,20

2,20

29,05

Q 166

4,6×4,6

100×100

6,00×2,20

2,64

34,90

Q 188

6,0×6,0

150×150

6,00×2,20

3,06

40,40

Q 196

5,0×5,0

100×100

6,00×2,15

3,07

40,50

Q 226

6,0×6,0

125×125

6,00×2,20

3,63

48,00

Q 257

7,0×7,0

150×150

6,00×2,20

4,16

55,00

Q 283

6,0×6,0

100×100

6,00×2,20

4,48

59,15

Q 335

8,0×8,0

150×150

6,00×2,20

5,45

72,00

Q 385

7,0×7,0

100×100

6,00×2,20

6,10

80,60

Q 424

9,0×9,0

150×150

6,00×2,20

6,81

90,00

Q 503

8,0×8,0

100×100

6,00×2,20

8,03

106,00

Q 524

10,0×10,0

150×150

6,00×2,20

8,40

110,90

Q 636

9,0×9,0

100×100

6,00×2,20

10,08

133,05

Q 785

10,0×10,0

100×100

6,00×2,20

12,46

164,50

kovinar