ŽICA ZA VEZIVANJE BET. ŽELJEZA

koristi se za vezivanje željezne armature prilikom betoniranja

  • ŽICA 1mmx10cm 2000kom ZA VEZIV. BET.ŽELJEZA
  • ŽICA 1mmx14cm 2000kom ZA VEZIV. BET.ŽELJEZA