TRAKA ORSO – ORSOBAN AQUA BLECKSTOP PLUS

ORSOBAND AQUA BLECKSTOP + je bubreca bentonitna traka koja služi za brtvljnje svih radnih prekida kod betoniranja. Testirana je i odobrena na pritisak vode do 7 bara. Upotrebljava se u horizontalnim i vertikalnim prekidima kod betoniranja.Treba biti smještena u središte betonske konstrukcije jer mora u potpunosti biti pokrivena sa svih strana (potrebno je min. 8 cm. sloja betona) da može izdržati sigurnu gradnju i tlak vode. Svojstvo kašnjenja bubrenja od kontakta s vodom od 72 sata.

TEHNICKI PODACI
• sastav materijala: sodium bentonit sa kristalizirajucim aditivima
• oblik : bubreca traka je pravokutna i fleksibilna
• boja: crna/tamno siva
• otpornost na tlak: 7 bara
• težina gr/m: 730
• sposobnost bubrenja: _ 300 %
• toksicnost: netoksicno, nema opasnosti za vodu za pice
• premaz kašnjenja bubrenja od kontakta s vodom od 72 sata

Za sve dodatne detalje pogledajte web stranicu proizvođača
__________________________________________________________________________

Orso