MORT – ORSOHIDROPLAST

ORSOFAS P:

je vodootporna vanjska žbuka velike čvrstoče. Služi za zaštitu dijela fasade, podnožja ili sokla koji je izložen prskanju oborinskih voda i od utjecaja kapilarnog dizanja vlage iz tla u direktnom kontaktu s građevinom.

 

SVOJSTVA:

  • vodonepropustan na djelovanje hidrostatskog tlaka
  • propustan za vodenu paru (PARODIFUZAN)
  • vrlo dobro prionjiv za beton
  • vrlo dobro zadržava vodu
  • otporan na smrzavanje
  • lako obradiv i ugradiv
Orso