GUTTABIT BITUMENSKA TRAKA GV 4 1X10M

Guttabit bitumenska savitljiva hidroizolacijska traka za hidroizolacijsku zaštitu kao početni sloj, temelja građevina i građevinskih konstrukcija.

Guttabit bitumenska traka proizvodi se od oksidiranog bitumena na nosaču od staklenog voala.

Tehničke karakteristike:

Područja primjene:

·         Hidroizolacija temelja

·         Hidroizoliranje u zemlji

·         Hidroizoliranje krovova

Prednosti:

·         Hidroizoliranje građevina u zemlji

·         Jednostavna primjena

·         Mogućnost izvođenja duple izolacije

.         za ostale informacije o proizvodu posjetite web stranicu dobavljača

 

 

Gutta