Sikaplan® TM-15

Sikaplan® TM-15 (debljina 1,5 mm) je višeslojna, sintetička krovna vodonepropusna traka armirana poliesterskim pletivom na bazi fleksibilnih poliolefina (FPO)
vrhunske kvalitete i koja sadrži stabilizatore UV zraka i
usporivača vatre prema EN 13956. Sikaplan® TM-15 je
vrućim zrakom zavariva krovna membrana formulirana za neprohodne krovove i namijenjena za uporabu u klimatskim uvjetima Europe.

Tehničke karakteristike:

  • Otpornost na UV zrake
  • Otpornost na trajno djelovanje vjetra
  • Otpornost na udarce i tuču
  • Otpornost na konvencionalne vremenske utjecaje
  • Otpornost na mikro-organizme
  • Kompatibilan sa starim bitumenom
  • Zavarivanje vrućim zrakom
  • Nije potrebna oprema za varenje otvorenim plamenom
  •  za dodatne informacije posjetite web stranicu proizvođača
SIKA