PREMAZI ORSO – ORSOdeck

ORSOdeck je UV stabilni, vodonepropusni, visokofleksibilni premaz, tekuća membrana. ORSOdeck je akrilna emulzija u vodu koja ne sadrži otapala. Emulzija se pretvara u trajno elastični, vodonepropusni, zaštitni sloj. Reflektira sunceve zrake te reducira apsorbciju preko 50%. Područje primjene: terase, nova i stara krovišta, žljebovi i limovi, oluci, dimljaci i spojevi zidova, spojevi zidova i parapeta.

 

TEHNIČKI PODATCI
 sastav akrilna baza
 sadržja krute tvari više od 70% (težinski)
 gustoća: 1,5 – 1,6 gr/ml
 pH 6-9
 boja: bijela,
 sušenje 2 to 4 sata pri normalnim uvjetima vlage
 potpuno sušenje 5 to 7 dana

Orso