Sikalastic®-612

Jednokomponentna, poliuretanska, tekuća hidroizolacijska membrana.Sikalastic®
-612 je jednokomponentna, hladno primjenjiva,vlagom aktivirana
poliuretanska membrana. Kada stvrdne formira bešavnu i dugotrajnu hidroizolaciju
za izložena krovna područja i konstrukcije.

Hidroizolacija ravnih i krovnih konstrukcija pod nagibom
Za tretiranje novih i sanaciju postojećih konstrukcija
Primjenjivo na postojećem betonu, asfaltu, krovnim pločama, zidanim
konstrukcijama, azbestnim cementnim pločama (prema uvjetima i zahtjevima
temeljnog premaza).

Tehničke karakteristike:

  • Jednokomponentno
  •  Hladno primjenjivo
  •  Može se armirati gdje je to zahtijevano
  •  Membrana bez ‘šavova’ bazirana na vlagom aktiviranoj kemijskoj reakciji
  •  Paropropusno
  •  Elastično
  •  Dobra prionjivost na većinu podloga – vidjeti tablicu
  • za dodatne informacije posjetite web stranicu proizvođača
SIKA