OPEKA PUNA

Tradicionalna opeka (cigla), normalnog formata. Puna opeka (cigla) za zidanje obložnog ziđa, manjih prezida, zatvaranje ili smanjivanje otvora u zidovima i sanaciju postojećih zidova od kamena ili opeke.

Dimenzije;

25x12x06

Di

WINERBERGER