TONDACH KANALICA ADRIATIC NATUR

Tehnički opis:

  • Način pokrivanja: Ravno
  • Standardni nagib krova: 30°
  • Minimalni nagib krova sa sekundarnim krovom: 25°
  • Minimalni nagib krova sa vodonepropusnim sekundarnim krovom: 20°

Za dodatne informacije posjeite stranicu proizvođača.

Kanalica je tradiocionalni i općenito najstariji oblik glinenog pokrova. Posebno je karakterističan za arhitektonsku tradiciju mediteranskog područja. Već prije više od dvije tisuće godina za pokrivanje krovova korišten je
glineni crijep u obliku kanalice, izrađivan ručno, sušen na suncu, dok se danas za Tondach Kanalicu koristi najsuvremenija tehnologija vučenja i pečenja na visokoj temperaturi.

Tondach