ORSOSAN TP emulzija

ORSOSAN TP emulzija:

ORSOSAN TP emulzija je dodatak za pripremu vodonepropustnih žbuka, mortova, betona i hidroizolacijskih membrana na cementnoj osnovi. Područje primjene morta ili betona spravljenog sa ORSOSAN TP emulzije: mokri čvorovi u objektima,
zidovi od opeke ili betonski zidovi izloženi vlaženju, vlažni podrumi, zidovi pročelja, podzemne garaže i sl.

 

 

Orso