SAMOBORKA – Suhi beton 20

suha mješavina za izradu betona C 16/20

Namjena i svojstva
izrada betonskih elemenata, popravci betona, popunjavanje temelja, betonskih ograda, popunjavanje reški između opločnika i rubnjaka,učvršćivanje rubnjaka, izrada betonskih podloga za cijevi, podnožja, dna šahtova i kineta, manjih temelja, ljepljenje prirodnog kamena, betoniranje ploča kod pregrađivanja i dograđivanja; izrada vezanih i plivajućih estriha; za neopterećene površine na ulazu u kuću, pješačke staze, staze u parkovima i sl.

Potrošnja;   25 kg za 12,5 l betona

Izgled
sivi prah sa zrnom veličine do 8 mm

NAMJENA: izrada betonskih elementa, popravci betona, popunjavanje temelja, betonskih ograda, popunjavanje
reški između opločnika i rubnjaka. Pogodan je i za učvršćivanje rubnjaka, izradu betonskih podloga za
cijevi, podnožja i izradu dna šahtova i kineta, manjih temelja, za ljepljenje prirodnog kamena,
betoniranje ploča kod pregrađivanja i dograđivanja stopa, oplata.
Namijenjen je i za izradu vezanih i plivajućih estriha.
Pogodan za neopterećene površine na ulazu u kuću, pješačke staze, staze u parkovima i sl.
SASTAV: cement, pijesak granulacije do 4 ili 8 mm
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA: Razredba prema HRN EN 13813: CT C20 F4

Samoborka