ŽBUKE BAUMIT – Baumit SanovaPre

Žbuke za saniranje/renoviranje

Sulfatno otporni cementni špric, postojan na soli, služi kao priprema podloge za sve Sanova sustave. Za ručnu i strojnu obradu.

usklađena sa WTA standardom
sulfatno otporan
za sve Baumit Sanova sustave
Kod jakog prodora soli ili vlage iz podloge potrebno je poduzeti posebne mjere (npr. na suho iščetkati, saniranje soli, vodoravno saniranje). Mahovinu i alge i pozelenjele površine treba odstraniti. Pukotine treba zatvoriti odgovarajućim materijalom (npr. Baumit Sanova S).

Tehnički opis:

 • Pakiranje: 25 kg Vreća
 • Količina ambalaže na paleti:: 54
 • Paropropusnost: ≤ 25
 • Gustoća suhog materijala: cca. 1700 kg/m³
 • Utrošak: cca. 10 kg/m² za 100% pokrivenosti
 • Utrošak vode: cca. 5 l/vreći
 • Toplinska vodljivost: 0.8 W/mK
 • Tlačna čvrstoća nakon 28 dana: ≥ 15 N/mm²
 • Maksimalna veličina zrna: 4 mm
 • Water Permeability: W 0 >0,4 kg/m²h⁰⁵
 • Za sve druge detalje pogledajte web stranicu proizvođača
BAUMIT