ŽBUKE BAUMIT – Baumit NHL Thermo

Proizvodi za zaštitu objekata spomenika kulture

Tvornički zamiješana, lagana žbuka bez cementa za toplinsku izolaciju s prirodno hidrauličnim vapnom i sitnim dodacima minerala za ručnu i strojnu obradu u vanjskim i unutrašnjim prostorima

Termoizolacijska svojstva
Obradiva ručno i strojno
Bez cementa
Uvijek umiješajti cijeli sadržaj vreće u oko 16 l vode u miješalici sa slobodnim padom i držati se vremena miješanja od oko 3 – 5 minuta. Ne dodavati druge proizvode.

Tehnički opis:

  • Gustoća suhog materijala: < 400 kg/m³
  • Utrošak: cca. 1 Vreća/m² kod debljine sloja od 40 mm
  • Utrošak vode: 0.086 W/mK
  • Tlačna čvrstoća nakon 28 dana: > 0.5 N/mm²
  • Maksimalna veličina zrna: maks. 2 mm
  • Debljina žbuke: : W 0 >0,4 kg/m²h⁰⁵
  • Za sve druge detalje pogledajte web stranicu proizvođača
BAUMIT