ŽBUKE BAUMIT – Baumit ThermoPutz

Toplinske žbuke

Tvornički zamiješana perlitna toplinska žbuka, za žbukanje na mineralnim podlogama. Cementni špric kao priprema podloge je uvijek obavezan, za ručnu obradu, za primjenu iznutra i izvana. Lagana i izdašna. Granulacija 2 mm.

termoizolacijska
provjereno dugotrajna
laka za nanošnje
Uvijek se miješa cijela vreća u miješalici sa slobodnim padom sa ca. 15-19 litara vode. Obvezno se treba pridržavati vremena miješanja 3-5 minuta. Nije dozvoljeno miješati s drugim materijalima.

Tehnički opis:

  • Pakiranje: 40 l Vreća
  • Količina ambalaže na paleti:: 55
  • Paropropusnost: cca. 8
  • Gustoća suhog materijala: cca. 470 kg/m³
  • Utrošak: cca. 0.25 Vreća/m²/cm
  • Utrošak vode: cca. 16 – 18 l/vreći
  • Tlačna čvrstoća nakon 28 dana: > 1.5 N/mm²
  • Maksimalna veličina zrna: 2 mm
  • Debljina žbuke: min. 20 maks. 30 mm u jednom radnom koraku na unutarnjim zidovima
  • Za sve druge detalje pogledajte web stranicu proizvođača
BAUMIT