BAUMIT – PlanoFix

Tankoslojni mort za zidanje elemenata od porobetona

Tvornički zamiješani gotovi mort/ljepilo za zidanje zidova od porobetona. Klasa prema EN 998-2, M5.

  • sive boje
  • jednostavna obrada
  • sigurna gradnja
  • Površina zidova porobetona mora biti suha, odprašena, upojna, ne smrznuta, nosiva, čvrsta i bez iscvjetavanja.
  • Tlačna čvrstoća nakon 28 dana;  > 5 N/mm²

BAUMIT