SikaCeram®-111

SikaCeram®-111 je pripremljena praškasta cementna mješavina, sa sadržajem  odabranih mineralnih punila sa specijalnim dodacima. Može se koristiti za lijepljenje keramičkih pločica na vertikalnim i horizontalnim, unutrašnjim i vanjskim površinama.

Tehničke karakteristike:

  • Vrlo dobra prionjivost na većinu podloga,
  • lagana ugradnja,
  • može se nanositi u sloju do 10 mm,
  • visoka otpornost na klizanje (ne curi na vertikalama).
  • za dodatne informacije posjetite web stranicu dobavljača
SIKA