MORT BAUMIT – MM 100

Mort za zidanje

Vapneno – cementni mort za složenije statičke zahtjeve. Grupa mortova M10.

ujednačena mješavina sa idealnim sastavom
provjerena i ispitana kvaliteta
za složenije statičke zahtjeve
Baumit Mauermörtel 100 miješati miješalicom sa slobodnim padom ili protočnom miješalicom. Kod miješanja miješalicom sa slobodnim padom u miješalicu najprije dodati vodu za pripremu i zatim suhi mort (vrijeme miješanja 2-3 min). Uvijek umiješati cijeli sadržaj vreće.

Tehnički opis:

  • Pakiranje: 25 kg Vreća
  • Količina ambalaže na paleti: 48
  • Tlačna čvrstoća: > 10 N/mm²
  • Gustoća suhog materijala: za cca. 1700 – 1800 kg/m³
  • Reakcija na požar: A1
  • Utrošak: ovisno o debljini zida i formatu bloka
  • Utrošak vode: cca. 4 – 6 l/vreći
  • Maksimalna veličina zrna: 4 mm
  • Za ostale detalje pogledati Tehnički list na web stranici proizvođača
BAUMIT