IMPREGNACIJA – ORSO SHIELD

 • Paropropusna, vodoodbojna impregnacija na bazi silikona. Koristi se kao zastitni, dugotrajni, hidrofobni sloj za podloge od kamena, opeke, betona te razne vrste ukrasnih fasada.

 

 • SVOJSTVA:
  – Vodoupojnost :smanjuje hidrofobnost
  – laka ugradivost i obradivost
  – reducira isoljavanje
  – omogucava fasadama dugotrajnost
  – povecava otpornost na niske temperature
  – zašticuje pukotine manjih dimenzija na konstrukcijama
  – (vece pukotine popuniti prije reparaturnim mortovima iz programa ORSO)
Orso