RIGIPS SUHA GRADNJA – AQUAROCK ploče

Otpornost na uticaj vlage i visoke vlažnosti,
• Visoka otpornost na plijesan
• Unaprijed pripremljena površina spremna za završnu obradu,
• Visoka čvrstoća,
• Dobra otpornost na udarce i abraziju površine,
• Otpor na grebanje površine / Tvrdoća po Brinellu (oznaka: HB) od 42N/mm2
• Može se koristiti obloga ( keramika, kamenili i sl. ) težine do 50кg/м2, zajedno sa ljepilom,
• Površina ploča je spremna za završnu obradu nanošenja,
• Pločica ili obrađena smjesom Pro Mix Aquaroc Finish,
• Pripremljena za završnu dekoraciju,
• Euro klasa gorivosti А2 dо 60 minuta vatrootporni zidovi,
• Većom masom od obične GK ploče, Aquaroc pločom se postiže visok nivo zvučne izolacije,
• Manje težine, lakše se siječe i ugrađuje od drugih sličnih cementnih ploča – ali bez gubitka bilo koje vrijednosti u pogledu čvrstoće, stabilnosti i otpornosti na vlagu,
• Aquaroc ne treba koristiti u područijima sa temperaturama iznad 50 ˚C

Rigips