RIGIPS SUHA GRADNJA – Nonius nosači

Rigips NONIUS dijelovi služe za izradu ovjesa u sustavima suhe gradnje, uglavnom  na drvenim nosačima u području stropa.

  • Visoka sigurnost
  • Dugi vijek trajanja komponenti sustava
  • Sastoji se od: NONIUS gornjeg dijela, NONIUS donjeg dijela, NONIUS ovjesa i osigurača za NONIUS ovjesa
  • Rigips NONIUS gornji dio je pričvršćen na sirovi strop. Kontinuirana perforacija omogućuje podešavanje visine ovjesa.
  • Rigips NONIUS donji dio je pričvršćen za gornji dio. Osiguranje se vrši s dvije Rigips NONIUS sigurnosne kopče
  • Primjena
    Za izradu spuštenog stropa u sustavu suhe gradnje kod zahtjeva vatrozaštite ili povećanog opterećenja stropa

Dimenzije i vrste.

Rigips NONIUS – donji dio 0.4 kN

Rigips NONIUS – donji dio 0.25 kN

Rigips NONIUS – specijalni donji dio 0.4 kN

 

Rigips NONIUS – osigurač 0.4 kN

 

Rigips NONIUS gornji dio 0.4 kN                            85mm

Rigips NONIUS – gornji dio 0.4 kN                        135mm

Rigips NONIUS – gornji dio 0.4 kN                        235mm

Rigips NONIUS – gornji dio 0.4 kN                        340mm

Rigips NONIUS – gornji dio 0.4 kN                        440mm

Rigips NONIUS – gornji dio 0.4 kN                       540mm

Rigips NONIUS – gornji dio 0.4 kN                       640mm

Rigips NONIUS – gornji dio 0.4 kN                       740mm

Rigips NONIUS – gornji dio 0.4 kN                      840mm

Rigips NONIUS – gornji dio 0.4 kN                      940mm

Rigips