RIGIPS SUHA GRADNJA – Tipla s oprugom

Kako pričvrstiti opružni tipl
U izbušenu rupu umetnut je tipl sa sklopljenim krilima. Ugrađena opruga treba raširiti krila tiplova čim dosegnu prazninu.

Krila savršeno popravljaju strukturu, a vijak se može pričvrstiti odvijačem ili odvijačem. Ovaj tipl se često koristi za vješanje lustera.

 

Rigips