SAMOBORKA – BETONSKA BAZA

BETONSKA BAZA
donji dio revizijskog okna prema HRN EN 1917:2005 (01 – bez ugrađene kinete s penjalicama, 11 – s ugrađenom kinetom i penjalicama)

Namjena i svojstva
izrađene su postupkom vibroprešanja od prirodnog agregata, cementa i dodataka
osiguravaju potpuno vodonepropusan kanalizacijski sustav
jednostavno i brzo se ugrađuju
montažna revizijska okna u sustavu KBS 12 koriste se za promjere od  ø300 do ø800 mm, a montažna revizijska okna u sustavu 15 se koriste za promjere cijevi od ø1000 do ø1200 mm

Samoborka