Beton Lučko Taktilne ploče

Prepreka jest komunikacijska i orijentacijska smetnja koja osobu smanjenje pokretljivosti može ometati i/ili sprječavati u nesmetanom pristupu, kretanju, boravku i radu.

Program Taktilnih ploča predviđen je za označavanje hodnih linija slijepih i slabovidnih osoba.

Taktilna crta vođenja jest taktilna obrada hodne površine namijenjena usmjeravanju kretanja slijepih i slabovidnih osoba, koja se na kraju puta vođenja i na mjestu promjena smjera vođenja označava promjenom u strukturi reljefne-prugaste obrade.

Taktilna crta upozorenja jest taktilna obrada hodne površine koja se postavlja sa svrhom upozorenja slijepim i slabovidnim osobama na opasnost od prometala u obliku čepaste ploče.

Zbog potreba ukidanja arhitektonskih barijera uveli smo u naš proizvodni program i ovu vrstu betonskih elemenata i time se približili europskim standardima.

Tehničke karakteristike:

Betonske ploče za popločivanje su potvrđene kvalitete prema normi HRN EN 1339, što podrazumijeva zadovoljenje visokih trajnosnih svojstava (otpornost na djelovanje mraza i soli, otpornost na habanje i protukliznost).

Za dodatne informacije posjetite web stranicu dobavljača

BETON LUČKO