PORFIDO – Kocke

PORFIDO KOCKE:

Rezane od granitnog kamena u otprilike istim dimenzijama.

Postavljaju se na čvrstu i kompaktnu površinu. Ako je podloga armirano betonska onda se postavljaju na cementni mort ili na građevinsko ljepilo-flexibilno. Ukoliko je podloga tvrda prirodna postava se vrši na sitni pijesak.

Carlo Mattivi