ACO – Lipumax G

  • separator masnoća od armiranog poliestera siguran od uzgonskih sila
  • inspekcijski otvor/poklopac fi 600/800 mm s prodorom za kabliranje fi 50 mm
  • priključak na ventilaciju 110 – 200
  • plinotijesan poklopac siguran od krađe s oznakom “separator”
  • konstruiran, proizveden i ispitan sukladno HRN EN 1825

aco