ACO – Sedismart-C

  • monolitan armirano betonski taložnik kompaktnog dizajna
  • sprečava taloženje mulja u sustavu infiltracije i kišnih kolektora
  • u skladu sa zahtjevima ispitivanja kvaliteta prema RAL-GZ 693 uvjerenje o kvaliteti sustava
  • separatora
  • u skladu sa DWA-M 153 tip D24
  • specijalna unutrašnja struktura za optimalno taloženje
  • priključci prema DIN 19534/19537 s patentiranim plastičnim uloškom kružnog dizajna koji generira
  • rotacijsko kretanje kontaminirane vode uzrokujući taloženje finih čestica na dno šahta

aco