CHROMOS SVJETLOST FASADNI SUSTAVI – FASENA akril

OPIS PROIZVODA:

  • Disperzivna boja izrađena od kvalitetnog poilmernog veziva i svjetlostalnih pigmenata.
  • Odlične je prionjivosti, otpornosti na atmosferilije, alkalije, soli i industrijske plinove.
  • Paropropusna je i svjetlootporna.

PRIMJENA:

  • FASENA AKRIL je namijenjena zaštiti i dekoraciji novih fasadnih površina izrađenih od betona, produžene žbuke, vlakneno-cementnih ploča i slično, kao i za obnovu starih naliča na bazi akrilnih veziva u organskom otapalu ili disperzivnih premaza.
  • Podloga na koju se nanosi mora biti čvrsta, suha i čista, po potrebi sanirana odgovarajućom žbukom.
  • Preporuča se podlogu uvijek impregnirati SIMPRA univerzalnom impregnacijom.
  • Na osušenu impregnaciju FASENA AKRIL se nanosi četkom, valjkom ili prskanjem, u dva sloja, razrijeđen s 5-10% vode.
  • Može se nanositi na podloge čija je temperatura od +5 do +35°C, kad nisu pod izravnim utjecajem sunca.

Za dodatne informacije posjetite web stranicu proizvođača!

Chromos Svjetlost