DIMNJAK SCHIEDEL MULTI

Schiedel MULTI je sustav za dovod zraka i odvod dimnih plinova za višestruki priključak plinskih etažnih grijanja u načinu rada neovisnom o zraku iz prostora. Na taj se način sprječavaju problemi sagorijevanja kod nepropusnih fuga prozora i u slučaju priključka kondenzacijskih ložišta.Zrak za izgaranje dovodi se od otvora dimnjaka do ložišta u protusmjeru od dimnih plinova te se na taj način zagrijava. Na taj se način sprječavaju toplinski gubitci stambenih prostora na oknu za zrak i poboljšava se stupanj učinkovitosti priključenih ložišta.
Dimni plinovi odvode se na otvoreno isključivo preko toplinskog uzgona dimnjaka i preko spojnog komada te okrugle profilne izostatičke keramičke unutarnje cijevi

Za priključak na Schiedel MULTI koriste se plinska ložišta potpomognuta radom ventilatora i neovisna o zraku iz prostora, sa zatvorenom komorom za sagorijevanje u kondenzacijskom radu
Sustav Schiedel MULTI omogućuje rad plinskih ložišta neovisno o zraku iz prostora. Zatvorena izvedba kombinacije dovoda zraka – ložišta – dimnjaka jamči da neće doći do istjecanja dimnih plinova u susjedne prostore.
Značajno je poboljšana radna sigurnost. Zbog zatvorene izvedbe unaprijed su isključene nesreće uzrokovane ispušnim plinovima.

Tehnički podaci

Karakteristike: T200 P1 W 2 O00
Način rada: pretlak (moguće rad u i podtlaku)
Gorivo: plin
Radna temperatura: do 200°C
Unutarnja stijenka: profilna cijev od izostatičke tehničke keramike
Vanjska stijenka: plašt od laganog betona
Toplinski otpor: 0,52 m² K/W
TIP DIMNJAKA PROMJER DIMOVODNE
CIJEVI (CM)
UNUTARNJA
MJERA (CM)
VANJSKA
MJERA (CM)
TEŽINA
(KG/M)
Multi 12
Multi 14
Multi 16
Multi 18
Multi 20
Multi 25
12
14
16
18
20
25
19/19
26/26
26/26
30/30
30/30
38/38
28/28
36/36
36/36
40/40
40/40
48/48
55
80
82
93
96
122
schiedel