MORT – ORSOMALT 02

ORSOMALT 02 je vodootporni jednokomponentni cementni mort. Služi za jednostrano ili dvostrano zidanje i fugiranje zidova pročelja zidanih od fasadne opeke odgovarajuće kvalitete, s mogućnošću fugiranja istovremeno sa zidanjem ili naknadnog fugiranja. Širina fuge kod primjene ovog morta je cca 5 mm. Primjena u novogradnji i sanacijama starih objekata.

  • SVOJSTVA:
  • vodootporan za atmosferilije
  • otporan na smrzavanje
  • propustan za vodenu paru (parodifuzan)
  • vrlo dobra prionjivost za opeku i beton
  • lako obradljiv i ugradljiv
  • nije otrovan (nema utjecaja na promjenu sastava vode)
Orso