MORT – ORSOSAN ELASTIC SIVI

ORSOSAN ELASTIC SIVI:

Visokoelastična hidroizolacija, jednokomponentna, masa za vanjsku i unutarnju primjenu. Koristi se pri hidroizolaterskim radovima za sljedeće djelove garđevina: terasa, balkona, bazeni, podzemne građevine, parkirališta, garaže, podrumi,rezervoari i spremnici, infrastrukturni objekti, vodovodi, kanalizacije, područja sa pojačanim hidrostatskim tlakom, prekidi betonaže i sl.

  • SVOJSTVA:

  • 2 (dvije) komponente
  • elastičnost (premoščivanje pukotina)
  • vodonepropusnost
  • propusnost za vodenu paru
  • dobra prionjivost bez impregnacije
  • otporan na visoke i niske temperature
Orso