MORT – ORSOSAN TP 2K

ORSOSAN TP 2K:
je vodootporni, paropropusni, dvokomponentni cementni mort/premaz otporan na smrzavanje. Ugrađuje se u tankim slojevima pomoću četke ili valjka. Područje primjene morta ORSOSAN TP_2K: mokri cvorovi u objektima, zidovi od opeke ili betonski zidovi izloženi vlaženju, vlažni podrumi, zidovi procelja, podzemne garaže, natkrivene terase, prekidi betonaža i sl. ORSOSAN TP_2K se ugrađuje na izravnate površine, ukoliko je potrebno izravnat površinu prethodno onda koristiti ORSO reparaturne mortove ili su sistemu sa ostalim ORSO proizvodima.

 

  • SVOJSTVA:
  • 2 (dvije) komponente
  • elastičnost (premoščivanje pukotina)
  • vodonepropusnost
  • propusnost za vodenu paru
  • dobra prionjivost bez impregnacije
  • otporan na visoke i niske temperature
Orso