MORT ORSOSAN ELASTIC 1K

Visokoelastična hidroizolacija, jednokomponentna, masa za vanjsku i unutarnju primjenu. Koristi se pri hidroizolaterskim radovima za sljedeće djelove garđevina: terasa, balkona, bazeni, podzemne građevine, parkirališta, garaže, podrumi,rezervoari i spremnici, infrastrukturni objekti, vodovodi, kanalizacije, područja sa pojačanim hidrostatskim tlakom, prekidi betonaže i sl.

Tehničke karakteristike:

 

 •    gustoća: ~ 1,6 kg/l
 •    boja: bijela
 •    obradivosti: otvoreno vrijeme ~30 min na 20˚C
 •     otpornost na padaline nakon 3 sata
 •     prohodnost nakon 24 sata
 •     ugardnja završnih slojeva nakon 24 h
 •     zatrpavanje građevinske jame nakon 3 dana
 •     punjenje spremnika vode nakon 7 dana
 •    debljina sloja: dmin 1mm / dmax 30mm
 •     vlačne čvrstoće: ≥ 5 N/mm2
 •      prionljivost > 1,0 N/mm2

sve ostale informacije o proizvodu potražite na web stranici proizvođača

Orso