GUTTABIT PREMAZ SA OTAPALOM 10 L

Guttabit bitumenski premaz je hladni bitumenski premaz na bazi bitumena razrijeđen otapalom.

Premaz se koristi kao primer za pripremu podloge na koju se ugrađuju bitumenske Guttabau ili Guttabit hidroizolativne trake. Podloga može biti cementna žbuka, beton ili neka druga. Premaz pruža čvrstu vezu između podloge i bitumenske hidroizolativne trake.

Premaz nije pogodan za nanošenje na ekspandirane ili ekstrudirane polistirene.

Proizvod je spreman za korištenje u svome originalnom pakiranju. Po primjeni na podlogu isti se brzo suši. Proizvod je zabranjeno koristiti u zatvorenom prostoru zbog sadržaja para otapala.

Za korištenje u zatvorenim prostorima potrebno je izvesti dobro provjetravanje.

Izbjegavati dodir sa očima i kožom.

Tehničke karakteristike:

  • Maseni udio ne hlapljivih tvari  40-55 %
  • Viskoznost s15-40
  • Vrijeme sušenja, max. h12
  • Pakiranje 10l
  • za ostale informacije pogledajte web stranicu dobavljača
Gutta