SikaLatex®

Vezivna emulzija na bazi kaučuka.
Primjena: za izradu vezivnog sloja između starog i novog betona, kao pomoć pri ugradnji i poboljšivač morta za žbuke, mase za izravnavanje, zaglađene estrihe, i sl.
Razrjeđivanje: 1:1 do 1:4 s vodom.

SikaLatex je sintetički proizvedena vezna emulzija za beton, mort i žbuku slijedećih karakteristika:

  • Jako povećava vlačnu čvrstoću
  • Reducira napetosti skupljanja
  • Povećava čvrstoću na savijanje
  • Povećava elasticitet
  • Povećava otpornost prema kemijskim
  • za dodatne informacije posjetite web stranicu proizvođača
SIKA